Neformalusis profesinis mokymas, t.y. mokymas, vykdomas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, kurį baigus neišduodamas valstybės pripažįstamas dokumentas, patvirtinantis išsilavinimo, tam tikros jo pakopos ar atskiro reglamentuoto modulio baigimą arba kvalifikacijos įgijimą. Neformaliojo profesinio mokymo programa skirta kompetencijoms įgyti ar joms tobulinti.

Saugus darbas dirbant su kėlimo platformomis

Mokymai: DARBAS SU DIIZOCIANATAIS 
Lektorė Donata Daknienė

Mokymo kursas parengtas pagal nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsigaliojusius naujus reikalavimus darbo vietose, kur naudojami diizocianatai ar šių cheminių medžiagų turintys cheminiai produktai.

PROFESINĖS RIZIKOS PREVENCIJA VALDANT TILTINIUS IR PORTALINIUS KRANUS


MOKYMAS PAGAL DARBININKO, DIRBANČIO AUKŠTALIPIO DARBUS MOKYMO PROGRAMĄ, VALSTYBINIS KODAS 260102202

Įgyjama kompetencija: gali dirbti aukštalipio darbus

Dirbant darbą, kuomet krovinius tenka kelti rankomis, būtina laikytis krovinių kėlimo rankomis bendrųjų taisyklių, padėsiančių išvengti nelaimingų atsitikimų ir traumų.

Krovinių tvarkymo rankomis mokymų metu sužinosite apie:

 • krovinio charakteristikų nustatymą, jų svorį, formą ir paviršių
 • suėmimo ir paėmimo sąlygas
 • pakėlimų kiekio suderinimą
 • krovinio ir Jūsų padėtį prieš kėlimą ir po jo
 • krovinio svorio centro padėtį bei galimą jo kitimą kėlimo metu
 • saugią darbo aplinką, jos charakteristikas (grindų paviršių, temperatūrą, drėgmę, ventiliaciją)
 • apsauginę avalynę, pirštines, asmeninės apsaugos priemones, darbo drabužius, pagalbines technines priemones.

JAGO mokymų organizavimo centre būsite supažindintas su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. A1-293/V-869 patvirtintais Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimais tvarkant krovinius rankomis.

Baigus kursus Jums bus išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis Jūsų gebėjimą dirbti darbus, kuriuose reikia krovinius kelti rankomis.


Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymų tikslas – suteikti įmonių vadovams, padalinių vadovams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistams bei darbuotojams žinių bendraisiais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, supažindinti su saugos ir sveikatos reikalavimais atliekant pavojingus darbus bei pagrindiniais reikalavimais, kaip organizuoti darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones įmonėje.

Vadovaujantis Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2005-02-18 įsakymu Nr. 64) įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai privalo organizuoti įmonės, įstaigos, organizacijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktavimą, mokymą ir atestavimą priešgaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti gaisrinės saugos instrukcijas.

Ši programa parengia vadybininkus, galinčius kvalifikuotai pasiūlyti klientams darbų saugos paslaugas, atlikti pirminį esamų dokumentų įvertinimą, rasti ir parinkti tinkamą paslaugą ar reikiamų paslaugų paketą.   

Dirbant šioje srityje reikia nuolat bendrauti su klientais, kolegomis. Vadybininko darbe kone kasdien susiduriama su įvairiomis situacijomis, kurioms reikalingas strateginis mąstymas, komunikabilumas, gebėjimas spręsti nenumatytas situacijas. Vadybininkams tenka aktyviai ieškoti partnerių bei klientų, užmegzti kontaktus, vesti derybas, taip pat palaikyti ryšius su esamais klientais.

Šioje mokymosi programoje būsimasis pardavimų vadybininkas mokysis priimti užsakymus, išrinkti tinkama paslaugą ar paslaugų paketą, užpildyti dokumentus reikalingus darbų saugos specialistui, planuoti savo ir kolegų darbą taip pat sužinos apie kitus svarbius niuansus.

 Baigę mokymus, žinosite:

 • Kam skirtos ir kodėl reikalingos darbų saugos ir sveikatos paslaugos 
 • Susipažinsite su pagrindiniais norminiai aktais ir dokumentais;
 • Susipažinsite su pagrindinėmis darbų saugos ir sveikatos paslaugomis
 • Kaip paaiškinti klientams apie naudą kuria suteikia darbų sauga;
 • Taikomus profesinės etikos principus;
 • Kaip priimti ir įforminti užsakymus;
 • Kaip atlikti šaltus skambučius, rasti tinkamus kontaktus;
 • Kaip ne tik parduoti bet ir palaikyti santykius su klientais, bet ir organizuoti paslaugų įgyvendiną;