Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius
(konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai).